การจัดส่งและการคืนสินค้า

การคืนสินค้า ทางทีมงาน บริษัท ภัทร โปรเกรส จำกัด จะรับผิดชอบในการรับคืนสินค้าจากลูกค้าในกรณีดังนี้

* เกิดความผิดพลาดจากทางทีมงานในการส่งสินค้าผิดไม่ตรงกับรายการที่ลูกค้าสั่ง ทางเรายินดีรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการส่งสินค้ากลับมายังทีมงานและค่าใช้จ่ายในการส่งสินค้าใหม่ที่ถูกต้องกลับไปยังลูกค้า

*เกิดความเสียหายกับสินค้าขณะส่งก่อนถึงมือลูกค้า เช่น แตก หัก รั่ว ทางทีมงานยินดีเปลี่ยนสินค้าให้ใหม่ โดยทางทีมงานจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการส่งสินค้า

*ลูกค้าไม่พอใจในตัวสินค้า สามารถส่งคืนได้ โดยสินค้าที่ส่งคืนต้องยังอยู่ในสภาพที่ยังไม่ได้แกะใช้งาน ในการส่งคืนลูกค้าต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการส่งคืนเอง และเมื่อทางทีมงาน บริษัท ภัทร โปรเกรส จำกัด ได้ตรวจสอบสินค้าเป็นทีเรียบร้อยแล้ว ทางทีมงานจะรีบเปลี่ยนสินค้า หรือตามข้อตกลงในแต่ละกรณี ให้แก่ลูกค้าทันที