เกียวกับเรา

The Bhatara Progress Profile

บริษัท ภัทร โปรเกรส จำกัด เติบโตอย่างมั่นคงและต่อเนื่องเข้าสู่ปีที่ 22 บริษัทฯ ยังมุ่งมั่นต่อการเพิ่มความพร้อมทั้ง soft skill และ hard skill ที่ทำให้การทำงานร่วมกันระหว่างเราและลูกค้าประสบผลสำเร็จ บริษัทฯ ทำงานด้วยการเข้าถึงเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้าใจความต้องการทางธุรกิจใหม่ๆ นำสู่การสร้างสรรค์รูปแบบการดำเนินธุรกิจในโลกปัจจุบัน “โลก Digital” ให้กับลูกค้าของเรา บริษัทฯ ช่วยลูกค้าสร้างระบบการทำงานที่ทุกฝ่ายประสานงานเป็นหนึ่ง ทุกขั้นตอนการปฏิบัติงานมีความเป็นอัตโนมัติและอัจฉริยะยิ่งขึ้น รวมถึงการได้มาซึ่งข้อมูลเชิงวิเคราะห์ การคาดการณ์ เพื่อให้ผู้บริหารสามารถกำหนดทิศทางธุรกิจ ปรับกลยุทธ์ ได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์ และขับเคลื่อนธุรกิจได้อย่างเต็มศักยภาพ

บริษัทฯ ยังก้าวนำต่อไปด้วยการเพิ่มเติมความสามารถและความรอบรู้ให้กับทีมงานตลอดเวลา ทั้งในด้าน solutions & services ทั้งระบบ ERP & Infrastructure บริษัทฯ จึงมีความพร้อมในการคิดวิเคราะห์ ออกแบบระบบการทำงาน รวมถึง การ implement ทั้งด้าน ERP – Microsoft Dynamics 365, Microsoft Dynamics AX / NAV, CRM Online, LS Retail, HR-Focus, และ Infrastructure – Data Center, DR-site, Security, Network, Cloud platform, และอื่นๆ ที่สนับสนุนให้ลูกค้าของเราสามารถใช้ระบบเหล่านี้เพื่อการต่อยอดธุรกิจ เพิ่มช่องทางในการขยายธุรกิจที่เห็นผลได้อย่างรวดเร็ว เพิ่มผลกำไร ในขณะเดียวกันก็ตอบสนองต่อ “Core business” ของลูกค้า และทันต่อธุรกิจที่ Shift อยู่เกือบตลอดเวลา และสิ่งสำคัญ คือ ทำให้ลูกค้าของเราสร้าง Disruptive Innovation Business ที่เน้นการออกผลิตภัณฑ์และบริการรูปแบบใหม่ที่เน้นความเป็น mobility ลดขั้นตอน ทำงานอยู่บน Cloud เป็น The first mover

บริษัทฯ มีศักยภาพโดดเด่นในส่วนของ Microsoft Dynamics AX, NAV เรามีประสบการณ์การทำงานที่ดีร่วมกันกับลูกค้า และร่วมกันสร้าง success stories มากมาย รวมถึง consultant, programmer, system engineer, & sales ที่ได้รับการ certified กว่า 20 solutions จึงส่งผลให้เราได้รางวัล The Country Partner of the Year – Microsoft Dynamics ติดต่อกันทุกปี ตั้งแต่ 2003 ถึง 2015 เป็นที่ 1 ในเอเซียในปี 2003, 2012, 2013
ในส่วนของ Infrastructure ในปี 2015 เราได้รับรางวัล Microsoft Asia Platinum Award – SI ทั้งนี้เรายังได้ตำแหน่ง The Best Microsoft Licensing Advisor ตั้งแต่ปี 2001 – 2014 และในปี 2015 เราได้ตำแหน่ง The Cloud Platform Partner of the Year และ The Cloud Rookie Partner of the Year อีกทั้งในปี 2016 บริษัทฯ ได้รับรางวัล “The Country Partner of the Year” จากงาน Worldwide Partner Conference in Toronto

ความสำเร็จตลอด 22 ปีที่ผ่านมา บวกกับความมุ่งมั่นในการจะก้าวนำต่อไป และความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะส่งมอบแต่ความสำเร็จให้กับลูกค้าให้สูงกว่าเป้าหมาย ย่อมหลอมรวมให้ ภัทร โปรเกรส เป็นบริษัทที่ท่านมั่นใจได้ว่า เราจะนำเสนอและส่งมอบแต่ solutions & services ทั้งด้าน ERP & Infrastructure ที่ทำให้ธุรกิจของท่านก้าวสู่ความเป็นเลิศ.

Go Gather, Be Partner, Succeed Together.